DPS “Smrek” Zaskale

Zakończenie remontu nawierzchni chodników i posadzki altany ogrodowej w Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu.

Comments are closed.