Pochylnia wejściowa w Zakopanem

Budowa pochylni wejściowej do budynku przy ul. Jagielońskiej w Zakopanem na zlecenie Gminy Miasto Zakopane

Zakres prac obejmował

  • rozbiórkę schodów wejściowych wraz z balustradą na schodach
  • wykonanie tymczasowych schodów wejściowych na czas budowy
  • wykonanie korytowania terenu w miejscu budowy pochylni
  • wykonanie profilowania i zagęszczenia gruntu pod prefabrykowane betonowe ściany oporowe
  • montaż prefabrykowanych elementów ściany oporowej
  • ułożenie nawierzchni z kotki brukowej betonowej
  • montaż balustrad stalowych
  • posadowienie donic betonowych z nasadzeniem roślinności pnącej
  • rozbiórkę tymczasowych schodów

 

Comments are closed.