DPS SMREK – Zaskale

Wykonaliśmy remont nawierzchni chodników i posadzki altany ogrodowej w Domu Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu.

Comments are closed.