Droga w miejscowości Suche

W ramach umowy z Gmina Poronin wykonaliśmy prace polegające na "Remoncie drogi gminnej Droga k/Staszel nr ewid. 15368 w miejscowości Suche w km 0+000 - 0+ 250"

Zakres prac obejmował:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy

- wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z tłucznia kamiennego itp.

Comments are closed.