Gen. Galicy Biały Dunajec

Na zlecenie firmy STRABAG Sp. z o.o. wykonaliśmy "Remont drogi gminnej Generała Galicy w miejscowości Biały Dunaje"

Zakres prac obejmował

  • roboty rozbiórkowe - rozebranie istniejącej podbudowy wraz z odzieniem materiału
  • roboty drogowe - wykonanie projektowanych podbudów, w tym wykonanie ostatniej warstwy podbudowy rozkładarką do kruszywa
  • odwodnienie

Comments are closed.