Ul. Chłabówka Dolna w Zakopanem

 • 2013-10-07 13.01.58
 • 2013-10-07 16.41.43
 • 2013-10-07 16.57.47
 • 2013-10-07 17.15.14
 • 2013-10-11 12.50.36
 • 2013-10-12 13.38.23
 • 2013-10-12 13.47.05
 • 2013-10-17 13.29.43
 • 2013-10-19 08.50.31
 • 2013-10-19 10.46.33
 • 2013-10-19 12.48.46
 • 2013-10-19 12.49.18
 • 2013-10-19 17.04.10
 • 2013-10-23 09.26.46 – Kopia
 • 2013-10-23 09.26.47 – Kopia
 • 2013-10-23 10.17.31
 • 2013-10-23 10.17.34
 • 2013-10-23 14.04.15
 • 2013-10-23 14.04.44
 • 2013-10-23 14.04.46
 • 2013-10-23 14.04.51
 • 2013-10-23 14.06.29
 • 2013-10-23 14.06.52
 • 2013-10-23 14.06.55
 • 2013-10-23 14.07.18
 • 2013-10-23 14.07.19
 • 2013-10-23 14.07.25
 • 2013-10-23 14.08.02
 • 2013-10-23 14.08.03
 • 2013-10-23 14.08.16
 • 2013-10-23 14.08.41
 • 2013-10-23 14.09.40
 • 2013-10-23 14.16.44
 • 2013-10-23 14.17.34
 • 2013-10-23 14.17.50
 • 2013-10-24 14.46.54
 • 2013-10-24 16.18.58
 • 2013-10-24 16.40.59
 • DSC07454
 • DSC07455
 • DSC07456
 • DSC07457
 • DSC07458
 • DSC07465
 • DSC07466
 • DSC07460

W ramach umowy z Gminą Miasto Zakopane wykonaliśmy "Modernizację drogi ul. Chłabówka Dolna w Zakopanem"

Zakres prac obejmował między innymi:

 1. wykonanie robót drogowych
 • przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni polegającej na wykonaniu warstwy mrozoochronnej, wykonaniu w-wy pośredniej gruntu, wykonaniu podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy  podbudowy z betonu asfaltowego, wykonaniu w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego
 1. wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
 2. wykonanie obramowania jezdni z krawężnika betonowego na ławie betonowej i podsypce cementowo- piaskowej
 3. wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej
 4. wykonaniu obramowania chodników z obrzeza betonowego na podbudowie cementowo- piaksowej
 5. wykonaniu odcinków chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie
 6. wykonaniu zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie
 7. wykonaniu zjazdów z kruszywa
 8. wykonaniu poboczy z kruszywa
 9. wykonaniu poboczy obsianych trawą
 10. ułożenie rur osłonowych pod przyłącza gazowe
 11. wymiana skrzynek i regulacja wysokościowa skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymian ai regulacja wysokościową włazów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 12. demontaż starego i wykonanie nowego oznkaownia pionowego
 13. rekultywacja terenów zielonych
 14. wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu - barier sprężystych SP -04
 15. wykonanie robót remontowych w obrębie obiektu mostowego w zakresie izolacji przeciwwilgociowych, nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, oczyszczenie i malowaniedźwigarów

Comments are closed.