ul. szpitalna, ul. oś. bór w Nowym Targu

W ramach zadania "Modernizacja nawierzchni chodników i ulic miejskich w Nowym Targu" dla Gminy Miasto Nowy Targ wykonaliśmy

  1. Modernizację nawierzchni jezdni oraz chodników ul. Szpitalnej od ul. Kowaniec od ul. Słonecznej
  2. Modernizację nawierzchni ulicy oś. Bór od. ul. Ludźmierskiej wykonaniem pobocza
  3. Modernizację nawierzchni ulicy bocznej od ul. Kowaniec
  4. Modernizację nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami  wzdłuż budynku ul. Szaflarskiej

Comments are closed.