Modernizacji infrastruktury drogowej w Nowym Targu

W ramach zadania dla Gminy Miasto Nowy Targ wykonaliśmy roboty budowlane związane z modernizacją infrastruktury drogowej w wyniku powodzi w Nowym Targu

Zakres robót obejmował:

  1. Modernizację drogi na os. Niwa od ul. Krakowskiej do ul. Klikuszówka- uzupełnienie podbudowy i poboczy, nawierzchnia z betonu asfaltowego
  2. Modernizację drogi os. Niwa - Niwa Potok -  oczyszczenie skarp i drogi, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia z betonu asfaltowego, ściek z prefabrykatów
  3. Modernizację nawierzchni jezdni na ul. Na Skarpie  z wymianą części nawierzchni chodnika i zatoki postojowej na nawierzchnie z kostki betonowej  -  rozbiórka i wykonanie nowej części nawierzchni chodnika i zatoki postojowej, frezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej, zamontowanie progu zwalniającego oraz poręczy ochronnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  4. Modernizację nawierzchni odcinka ul. Grel - wyrównanie masa bitumiczną oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

Comments are closed.