Naprawa chodnika w Zakopanem

Naprawa chodnika z kostki brukowej w ciągu DW nr 958 odc. 080 km 15+470 - 15+790 w miejscowości Zakopane

Zakres prac obejmował

- rozbiórka i ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z wyrównaniem podbudowy tłuczniem

- rozbiórka i ułożenie obrzeży betonowych

- rozbiórka i ułożenie krawężników betonowych

- rozbiórka i ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm z wykonaniem ścianek czołowych z betonu

Comments are closed.