Odbudowa drogi w Suchem

W ramach umowy z Gminą Poronin wykonaliśmy " Odbudowę drogi k/Siekierki w Suchem"

Zakres prac obejmował

  • mechaniczne ścinani epoboczy
  • koryta wykonane mechanicznie na całej szerokości jezdni
  • profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane ręcznie
  • warstwy odsączające zagęszczone mechanicznie
  • płyty z elementów betonowych
  • nawierzchnie z płyt wieloformatowych
  • betonowani ścian prostych nie zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
  • zabezpieczenie korpusu drogi od strony wysokiej skarpy-konstrukcję stalową
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Comments are closed.