Oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu

W ramach umowy z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji mającym siedzibę w Nowym Targu wykonaliśmy utwardzenie powierzchni gruntu oraz przebudowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w tym:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku oraz z kostki nowej

-  wykonanie odwodnienia przebudowanej drogi wewnętrznej w postaci ścieku z obniżonej kostki betonowej  ułożonej przy krawężniku, wpustu osadzonego na studni fi 500 z osadnikiem oraz przykanalika z rur PVC fi 160 o dł 26 m do istniejącej kanalizacji

- wykonanie przyłącza odprowadzającego wody odciekowe ze składowiska osadu z rur PVC fi 160 i fi 90 do istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą i montażem pompowni wód odciekowych ze skrzynką zasilającą i sterowniczą oraz rozruchem i doprowadzeniem energii elektrycznej do pompowni

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/kuros/ftp/kuros/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/kuros/ftp/kuros/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Comments are closed.