” Stara Celnica” w Łysej Polanie

W ramach umowy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym  wykonaliśmy  "Rozbiórkę budynku zwanego "Stara Celnica" położonego w Łysej Polanie

Zakres prac obejmował między innymi:

  • rozbiórkę budynku w całości i wszelkich jego elementów konstrukcyjnych, wykończenia oraz wyposażenia trwale związanego jak tez ruchomego
  • usunięcie poza TPN i unieszkodliwienie odpadów z robót rozbiórkowych
  • rozebranie fundamentów budynku do poziomu co najmniej 1,4 m poniżej poziomu gruntu, usunięcie gruzu i odpadów
  • wypełnienie wykopu po rozbiórce gruntem zagęszczonym mechanicznie warstwami do poziomu gruntu oraz splantowanie i oczyszczenie terenu zasypania umożliwiającego obsianie trawą

Comments are closed.