ul. Kościelna w Zakopanem

Wykonanie dla UM Zakopane "Rozbudowy istniejącego osiedlowego placu gier położonego w Zakopanem przy ul. Kościelnej na zespół wielofunkcyjnych osiedlowych boisk rekreacyjnych"

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze , rozbiórkowe, wycinka drzew, tyczenie obiektów

- roboty zimne, korytowanie, wywóz nadmiaru ziemi

- wykonanie odwodnienia terenu

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie poliuretanową boiska

- wykonanie podbudowy pod chodnik i plac tenisa stołowego

- wykonanie fundamentów urządzeń sportowych

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska

- wykon anie nawierzchni chodnika  i placu tenisa stołowego

- montaż elementów małej archotektury

- wyposażenie boiska w urządzeni aposrtowe

- wykonanie ogrodzeni aboiska

- montaż piłkochwytów

- roboty wykończeniowe

Comments are closed.