wodociąg w miejscowości Falsztyn

Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Falsztyn

Zamówienie obejmowało wykonanie 91 przyłączy wodociągowych o średnicy 32 mm z rur PE od sieci wodociągowej do granicy poszczególnych nieruchomości z zakończeniem zasuwą, o łacznej długości

Comments are closed.