rÓw odwadniającY – Witów

Usuwanie skutków powodzi - udrożnienia rowu odwadniającego w miejscowości Witów w ciągu DW nr 958

Zakres prac obejmował między innymi

-prace ziemne

- oczyszczenie rowu

- pogłębienie i profilowanie rowu, odwiezienie urobku

Comments are closed.