Zagospodarowanie terenu – Nowy Targ

W ramach umowy z Firmą SUPER MARKET RAJSKI Spółka jawna wykonujemy prace polegające na zagospodarowaniu terenu przy hali magazynowej. Prace zostaną wykonane w ramach inwestycji Budowa budynku usługowego w Nowym Targu przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza i ul. Kolejowej. Zakres prac:

  • wykonanie podbudowy oraz nawierzchni dróg i parkingów
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej
  • wykonanie przyłącza wodociągowego
  • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wody z dachu

 

Comments are closed.