Wykonanie Placu Zabaw

W ramach umowy z Gminą Kościelisko wykonaliśmy roboty budowlane polegające na budowie małej architektury w miejscu publicznym – plac Zabaw przy Zespole Szkół w miejscowości Kościelisko .

Comments are closed.